Foodtruck Cuisino Royale

Reserveren

Aanvraagformulier foodtruck


Na het indienen van het aanvraagformulier zal een verantwoordelijk U zo spoedig mogelijk contacteren om een afspraak vast te leggen ter detailbespreking van uw festiviteit/feest.


  • Bij een reservatie ga je akkoord met de opslag van jouw gegevens. Principieel geven wij uw gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht is. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk.
  • Uw reservering is pas definitief na bevestiging van onzentwege via mail of telefonisch contact.
  • Reservaties worden chronologisch behandeld.
  • Geen bevestiging ontvangen, aarzel niet en contacteer ons?

    tel: (+32) 493 86 57 51 (Peter) of tel: (+32) 498 13 53 81 (Olivier)

  • De uitbaters kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor een gemaakte reservering
  • Een annulatie of aanpassing van een reservatie dient minimaal 1 week voordien te worden doorgegeven.
  • Bij het niet naleven van een reservatie kan een schadevergoeding worden bedongen ten belope van de geleden geldelijke verliezen.